Στρογγυλή οθόνη

  • Round Vibrating Screen

    Στρογγυλή οθόνη δόνησης

    Η οθόνη δόνησης είναι η χρήση διέγερσης δονητή που παράγεται από την παλινδρομική δόνηση και εργασία. Το ανώτερο περιστροφικό βάρος του δονητή καθιστά την επιφάνεια της οθόνης παράγει επίπεδη δόνηση κυκλοτρονίου, ενώ το χαμηλότερο περιστροφικό βάρος κάνει την επιφάνεια της οθόνης να παράγει κωνική περιστροφική δόνηση και το συνδυασμένο αποτέλεσμα καθιστά την επιφάνεια της οθόνης παράγει σύνθετη περιστροφική δόνηση. Η πορεία της δόνησης είναι μια σύνθετη χωρική καμπύλη.